Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Giận nhau...

Thư gửi mà sao chẳng đến taymuathunamngoai
Để anh buồn giận mấy hôm rày
Đêm nằm biếng ngủ, bài không viết

Thơ thẩn vào ra tiếng thở dài.

 

 

Anh trách rằng em mải bạn bè
Cali vui quá, nhớ anh chi
Rồi anh đau khổ, anh thương nhớ
Em ở xa, em có biết gì.
 
Nhưng nghe anh giận mà lo lắng
Chẳng biết làm sao, chỉ biết cười
Thầm nhủ ngày mai trời lại nắng
Chúng mình lại đến giải hòa thôi.
 
Anh giận em, rồi em giận anh
Mà trong hờn giận biết bao tình
Ước gì ta được gần nhau mãi
Rồi hờn giận nhau mấy cũng đành!

Switch mode views: