Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CHỒNG ƠI LÀ CHỒNG!

Sáng ra mở mắt bàn đề,mh crane toilet
Bóng banh cá độ, cà phê bắt kèo.
Tiến lên xúm lại chặt heo,
Xập xám, xì tẩy, tiếp theo bài cào.
Quên trưa, chiều tới khi nao.
Rứa là cuốn chiếu, kéo vào quán nhâu (nhậu).
Nhậu là mần đủ các khâu.
Gà gáy tăng chót, nhà đâu mò về.
Sáng ra mở mắt bàn đề...

                              HG

Switch mode views: