Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thành Phố Hồ Chí Minh

Có cái con mẹ gì... mà có Thành Phố Hồ Chí Minh!!!mh-thanh-ho
(Chuyện có thật 100%)

Tại phi trường Tân Sơn Nhất, một Công An Hải Quan khám xét giấy tờ một bà từ nước ngoài về.

Công An xem giấy tờ, hất hàm:
    - Sanh đẻ ở đâu?

Bà kia không trả lời. Công An hỏi lần nữa, bà ta tức giận:
    - Ông hỏi gì mà bất lịch sự thế!

Chợt hiểu ra, Công An vội nói:
    - Tôi hỏi bà nơi sanh chốn ở!

Bà kia cụt ngủn:
    - Sài Gòn

Tên Công An:
      - Thành Phố Hồ Chí Minh!

Bà kia độp ngay:
    - Lúc tôi sanh ra, có cái con mẹ gì... mà có thành phố Hồ Chí Minh!!  Khai sanh và căn cước từ xưa cho đến nay ở nước ngoài đều ghi là Sài Gòn, chẳng có ghi là thành phố Hồ Chí Minh nào cả!

Tên Công An tức đỏ mặt tía tai.

Những người
khách du lịch về VN đứng gần nghe được câu chuyện, ai nấy đều tủm tỉm cười.

Switch mode views: