Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nằm trên, nằm dưới

mh-nam-tren-nam-duoi Mẹ dặn con gái :                                                               

-Con chớ để con trai đàn ông nằm trên người con nhé ..

Ngày hôm sau con gái hí hửng mách mẹ :

-Mẹ ơi, lần này con không dại như lần trước đâu mẹ ..

Nó định nằm lên trên người con nhưng con nhớ lời mẹ dặn

nên con vật ngửa nó ra và nằm đè lên trên người nó đó mẹ ơi

Switch mode views: