Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bài giảng thánh lễ Công lý & Hòa Bình DCCT Sài Gòn 29.3.2015

Bài giảng thánh lễ Công lý & Hòa Bình của Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại tại DCCT.

{yoututbe}MV922q1kZIU{yoututbe}

 

Switch mode views: