Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Những biến cố nổi bật của Giáo Hội Việt Nam trong năm 2000 và Tuổi già (Phần 1)

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 475 ngày 7-1-2001 (Phần 1).

Chủ đề:   - Những biến cố nổi bật của Giáo Hội Việt Nam trong năm 2000
               - Tuổi già (ĐTC Gioan Pholô II và Đức TGM Nguyễn Văn Thuận)

Tuổi già (ĐTC Gioan Pholô II và Đức TGM Nguyễn Văn Thuận)

Switch mode views: