Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Luận Tội Tầu Nô

mh-bon-ke-buon-mau   

 

 

 

 

 

 

 

    Nhớ lúc trước
    Thổ phỉ chúng bay như đàn chuột nước
    Chẳng ai dám rước vào nhà
    Không cần trọng luật nhập nha
    Phá tan gia anh tư hữu
    Làm bại sản lũ bần dân
    Bẻ gãy đoạn đường trần
    Làm vong thân cả anh em đồng chí
    *
    Khi tắt lửa tối đèn
    Rõ ràng bon chen đảng cướp
    Bất khả bước từng bước
    Chúng mày được nước thả câu
    Bám râu ông đen mao
    Đeo bẹn bà đỏ mác
    *
    Mày cấm hát nhạc vàng
    Ba mươi bốn thứ tang
    Huênh hoang ngôi ngụy chủ
    Không chí thú gìn giữ quê hương
    Theo con đường phản quốc
    Bán nước cầu vinh
    Thế giới chí minh
    Mafia rập rình trong hang pắc pó
    Bè bốn tên ngoài ngõ chỏ mồm loa
    Đội đít TRUNG HOA tôn làm cha sư phụ
    *
    Mười hai bà mụ
    Sinh cung cưởng hiếp đủ một tá bà
    Trẻ nhỏ cũng không tha
    Kể cả những em chưa qua mười bốn tuổi
    NÔNG THỊ XUÂN chết tủi
    TĂNG TUYẾT MINH không khai
    Lai rai cô VÀNG cô NGÁT
    Đạo đức tan tác bỏ vô lòng
    Ngả ngớn với núi sông
    *
    Thây đổ tràn đồng
    Kinh hoàng đại lộ
    Những bộ xương không rõ họ tên
    Oán thán vang rền
    Xuân MẬU THÂN diệt chủng
    Giỗ ông bà không cúng
    Chúng mày đánh đụng một chín bảy mươi lăm
    Hàng trăm vạn đồng bào di tản
    Sống sót bao nhiêu mạng
    *
    Mới buổi sáng tinh sương
    Hồng phong lồng máu đổ
    Mày nhổ cỏ ba đời
    SÀI GÒN ngừng cuộc chơi
    Khốn nạn thời cách mạng
    *
    Mày bất cần bè bạn
    Hoạn nạn mới biết nhau
    Gây bao nỗi thương sầu
    Còng đầu người chống đối
    Chụp tội NGUYỄN TIẾN TRUNG
    TRẦN ANH KIM không dùng
    Lôi lên xe bít bùng
    Điệp điệp trùng trùng nơi lâm luật

   

Switch mode views: