Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngày Nào Chúng Mình Vui

    Thì ra cũng có một ngàymh-ngay-nao-01
    Thì ra quốc khánh cảnh bày làm vui
    Miền nam bỗng thấy bùi ngùi
    Ngày này năm ấy bốc mùi đau thương
    Quê hương ngả rẽ đôi đường
    Hai mươi tháng bảy chán chường nhìn nhau
    Bao nhiêu năm chứa tủi sầu
    Tứ thập niên hận MẬU THÂN chưa tàn
    *
    Một bầy thổ phỉ ác gian
    Kinh hoàng đại lộ bát ngàn thịt xương
    Mùa hè đỏ lửa thập phương
    Miền trung bá tánh thảm thương chưa nhòa
    Một bàn tiệc giữa quỷ ma
    Nồi da xáo thịt sơn hà không quên
    Người mong ơn trả oán đền
    Vong linh chiến sĩ không tên dưới mồ
    *
    Hỏi rằng cái xác đang khô
    Mười triệu sinh mạng cơ đồ về đâu
    Phải chăng vì bọn TẦU Ô
    Phải chăng vì bọn gia nô ươn hèn
    Ba mươi bốn tháng tư đen
    Bảy lăm máu đẫm lá cờ độc sao
    Nhà tan cửa nát đồng bào
    Bao nhiêu người đã nghẹn ngào lưu vong
    *
    Lửa thù không tắt trong lòng
    Bầy đoàn bẹn vẹm rã đông ăn mừng
    Bao nhiêu lần tiệc máu xương
    Đảng ma lũ quỷ khoa trương giết người
    Loa làng không được nghỉ ngơi
    Mãi vang ông ổng tiếng cười sát nhân
    Hai tháng chín hận núi rừng
    Ai vui ai tủi chưa thông chữ ngờ
    *
    Lắng nghe cống sản hoan hô
    Buôn dân bán nước hồ đồ bố ban
    Dân nào quốc khánh bẻ bàng
    Dân nào ở dưới suối vàng thác oan
    *
    Chờ tin bức đại kỳ hoàng
    Quay về võng lọng nước nàng vào dinh
    Bấy giờ độc lập linh đình
    Chúng mình mới thật rập rình mừng vui

 

Switch mode views: