Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

HƯ HAO II

Tóc bạc da nhăn qúa nửa đườngmh chang ly toet
Cuộc đời đen bạc chẳng người thương
Đường tình vấp ngã tim khô héo
Ngu ngơ... ngớ ngẫn bởi iêu đương
Cố thóat lưới tình nhưng chẳng được
Chun đầu mắc bẫy thật thê lương
Duyên phần lận đận vô phương tránh
Nghỉ tới đời tui thiệt chán chường...hic..hic..
                                  Lý Toét

Switch mode views: